Pomóż św. Faustynie Stać Się Doktorem Kościoła

Siostra Faustyna, skromna polska zakonnica, otrzymała w latach trzydziestych niezwykłe objawienia, które zapisała w swoim dzienniku. Nasz Pan powiedział jej: „w Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć przytulając ją do Swego miłosiernego Serca” (wpis 1588). Poprzez życie i pisma św. Faustyny miliony na całym świecie otrzymały łaskę zaufania do miłosiernej miłości Boga, szukania Jego przebaczenia i uzdrowienia oraz dawania świadectwa o Jego miłosierdziu w życiu codziennym. Ogłoszenie św. Faustyny Doktorem wzmocniłoby odkupieńczą misję Chrystusa, polegającą na głoszeniu na nowo Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia dla całej ludzkości.

Podpisz petycję

Subscribe to Marianie Niepokalanego Poczęcia RSS

Pomóż Nam Rozpowszechnić Przesłanie Miłosierdzia Bożego

Wasze wsparcie pomaga Księżom Marianom szerzyć na całym świecie orędzie Miłosierdzia Bożego i nabożeństwa do Maryi Niepokalanej i Dusz czyśćcowych.

„Z Waszą pomocą dobra praca i misja mojej wspólnoty Mariańskiej mogą być kontynuowane. Dziękuję za nieustające wsparcie i hojność”.

— Ks. Fr. Kazimierz Chwalek MIC,
Przełożony Prowincjał