Święto Miłosierdzia

W Dzienniczku św. Faustyny możemy spotkać co najmniej czternaście razy słowa Pana Jezusa mówiącego o oficjalnym ustanowieniu przez Kościół "święta Miłosierdzia". Stało się to faktem w dniu 30 kwietnia 2000 roku, kiedy papież Jan Paweł II ogłosił pierwszą niedzielę po wielkanocy Niedzielą Miłosierdzia. Od 1995 roku, na mocy specjalnego dekretu Stolicy Apostolskiej, święto miłosierdzia zostało świętem liturgicznym w Kościele w Polsce.

Święto miłosierdzia, które nawiązuje do starotestamentalnego Dnia Pokuty, wypływa z głębin Miłosierdzia Pańskiego, dlatego też bramy miłosierdzia otwarte są tego dnia na oścież. To święto ustanowił Bóg, by na wszystkich wylać swoje miłosierdzie. Święto to ma wyrazić naszą ufność, którą w nim pokładamy.

W Dzienniczku św. Faustyny zapisano obietnice, jakie Jezus związał ze świętem Miłosierdzia: odpuszczenie grzechów i uchylenie kary. Prosi On, aby w tym dniu przyjąć Komunię św. i przygotować się na to święto przez przystąpienie do sakramentu pojednania i odprawienie nowenny.