Koronka do Miłosierdzia Bożego

Istnieje wiele modlitw do Miłosierdzia Bożego. Jednak dwiema głównymi modlitwami związanymi z orędziem i nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego są Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Obydwie są odmawiane codziennie w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge, w stanie Massachusetts. Poniżej podanych jest więcej informacji.

 

Dnia 13 września 1935 r. siostra Faustyna ujrzała anioła, wykonawcę gniewu Bożego, który miał dotknąć karą pewne miejsce. Zaczęła błagać o miłosierdzie. Jej modlitwy okazały się jednak bezskuteczne. Nagle ujrzała Trójcę Świętą i poczuła w sobie moc łaski Jezusa. Zaczęła błagać Boga za światem słowami usłyszanymi w głębi serca:

"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas" (Dz. 475).

Gdy siostra Faustyna nie przestawała powtarzać tej natchnionej przez Boga modlitwy, anioł stał się bezsilny i nie był w stanie wymierzyć przeznaczonej kary. Następnego dnia, siostra Faustyna, wchodząc do kaplicy, usłyszała głos wewnętrzny, pouczający ją o sposobie odmawiania tej modlitwy. W następnych objawieniach Jezus dał jej poznać, że Koronka nie jest do jej wyłącznego użytku, lecz dla całego świata. Również związał z nią szczególne obietnice.

"Zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem (Dz. 1541). Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci (Dz. 687). Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny (Dz. 1541). Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 687). Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu (Dz. 687). Przez nią [koronkę] uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731).

Koronka do Miłosierdzia Bożego, odmawiana na zwykłym różańcu, jest modlitwą wstawienniczą, nawiązującą do Ofiary eucharystycznej. Można ją odmawiać w każdym czasie, choć Jezus zalecił św. Faustynie odmawianie jej przede wszystkim przez dziewięć dni przed świętem Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Powiedział też: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796).

Koronkę do Miłosierdzia Bożego można łączyć także z modlitwą w "godzinie Miłosierdzia" - o trzeciej po południu (jest to godzina śmierci Pana Jezusa na krzyżu).