Intencje Mszalne

Ofiarowanie Mszy Św. ma nieskończoną wartość i rzeczywiście nie ma obiektywnego ograniczenia liczby intencji, które mogą być ofiarowane podczas dowolnej Mszy Św. Kościół jednak zazwyczaj dopuszcza tylko jedną intencję połączoną z ofiarą przeznaczoną za każdą Mszę Św. Aby zrozumieć związane z tym kwestie, pomoże nam w tym uświadomienie sobie, co się stanie, gdy kapłan lub jego przedstawiciel przyjmie ofiarę złożoną na Mszę Św. odprawioną za konkretną osobę lub intencję. Osoba, która złożyła ofiarę, nie nabyła łaski Mszy Św., co jest oczywiście niemożliwe. Stało się natomiast to, że kapłan lub wspólnota religijna zobowiązała się do odprawienia Mszy Św. zgodnie z intencjami osoby składającej ofiarę.

W intencjach często poleca się duszę osoby zmarłej, ale mogą też dotyczyć osobistych intencji osób żyjących. W niektórych przypadkach obowiązkiem jest dopilnowanie, aby Msza Św. była odprawiona w ciągu roku, ale często obejmuje również inne warunki, takie jak określony czas lub miejsce Mszy Św., szczególnie w przypadku rocznicy śmierci lub gdy osoba, która zamawia Mszę Św., pragnie osobiście uczestniczyć w uroczystości.

Po przyjęciu intencji, kapłan jest zobowiązany do wypełnienia jej, i zwykle nie może przyjmować ani zastępować jej inną intencją, w tej samej Mszy. Intencja kapłana jest zasadniczo aktem duchowym i wewnętrznym, poprzez który poleca ją Bogu w szczególny sposób, mimo że jest on w stanie ofiarować dowolną liczbę innych osobistych intencji, bez stypendiów, ponieważ Ofiara Mszy ma nieskończoną wartość. Niekoniecznie musi znać osobę, dla której odprawia Mszę Św. W niektórych przypadkach - na przykład, jeśli nie jest świadomy zwyczajów kościoła, w którym celebruje Msze - wystarczy, że wie, że zamówiono intencję i odprawia Mszę zgodnie z intencją ofiarodawcy.

Różni się także od wpisu do stowarzyszenia Mszy Św. lub stowarzyszeń o charakterze duchowych korzyści, takich jak Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. W tym przypadku osoba, która dokonuje darowizny na rzecz klasztoru, sanktuarium lub wspólnoty religijnej, albo we własnym imieniu, albo na rzecz duchowej korzyści innej osoby, jest wypominana w niektórych Mszach Św. odprawianych w sanktuarium lub wspólnocie kościelnej.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych - naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych - aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych - za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamawiać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 1-800-462-7426, lub pisząc pod adres:

International Department
Marian Helpers Center
Eden Hill
Stockbridge, MA 01263.

Zamów Mszę Św.

Wysokość ofiary na intencje mszalne (stypendium mszalne).
Istnieje zwyczaj, że zamawiając Mszę św. w konkret­nej intencji składa się przy tej okazji ofiarę (stypendium mszalne). Nie jest to jednak zapłata, lecz datek mający na celu utrzymanie szafarza i dzieł Kościoła - kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję. Zazwyczaj wysokość stypendium jest ustalana przez biskupów na szczeblu krajowym lub lokalnym. Wierni mogą ofiarować więcej, jeśli tylko zechcą, a kapłani są zachęcani do odprawiania Mszy w intencji swoich wiernych, nawet jeśli są zbyt biedni, aby ofiarować stypendium.