Odprawienie Mszy Świętej

Najświętsza Eucharystia, popularnie Msza św. – to uobecnianie tajemnicy naszego Odkupienia i Bożej Miłości. Jest to "Wielka Tajemnica Wiary", której nie jesteśmy w stanie ogarnąć w całej pełni, by wyrazić wystarczająco to, co ją stanowi.

Kościół uważa Msze Św. za największą możliwą modlitwę wstawienniczą, ponieważ jest to doskonała ofiara Chrystusa dla Ojca, poprzez uobecnienie Tajemnicy Paschalnej Jego śmierci i zmartwychwstania.

W Kościele od dawna istnieje tradycja, że ​​kapłana można poprosić o odprawianie Mszy Św. w określonej intencji, nawet jeśli nie można być fizycznie obecnym na Mszy Św.

Wierni składają dowolną ofiarę, zwaną stypendium mszalne, kapłanowi lub wspólnocie zakonnej, aby odprawić Mszę św. w określonej intencji. Składając tę ​​ofiarę, wierni, składają własną ofiarę, łącząc się w ten sposób ściśle z Chrystusem, który ofiarowuje Siebie w Najświętszej Hostii, otrzymując w ten sposób obfite owoce.

Ofiarowanie stypendium jest również środkiem, dzięki któremu katolik może przyczynić się do utrzymania kapłana, służącego w diecezji lub wspólnocie religijnej, jak i również dzieł Kościoła.

Wasze ofiary na Msze Święte są wykorzystywane do wspierania księży Marianów i ich misji na całym świecie.

Zamów Mszę Św.