Kwartalnik "Róże Maryi"

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich przy amerykańskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów pw. NMP Matki Bożej Miłosierdzia.

Od półwiecza służymy Polakom i osobom polskiego pochodzenia, rozproszonym po całym świecie. Na łamach magazynu pierwsze miejsce poświęcamy Patronce Zgromadzenia - Maryi, która w tak szczególny sposób związana jest z historią naszego narodu. Popularyzujemy naukę Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II, przybliżamy orędzie i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, rozważania o charakterze teologicznym, biblijnym, społecznym, historycznym, etycznym; informujemy o wydarzeniach w życiu Kościoła, ukazujemy sylwetki świętych i osób wybitnych, zapoznajemy z działalnością księży i braci marianów i ludzi świeckich współpracujących z nami jako członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, którego celem jest szerzenie chwały Bożej i nabożeństwa do Matki Bożej Niepokalanej oraz dążenie do uświęcenia własnego i bliźnich.

Naszym wspólnym zadaniem jest pielęgnowanie i rozpowszechnianie wiary naszych ojców oraz kulturowego dziedzictwa. Apelujemy do wszystkich Rodaków, którym zależy na szerzeniu czci Matki Bożej Niepokalanej oraz orędzia Miłosierdzia Bożego, o czytanie i rozpowszechnianie naszego pisma "Róże Maryi" wśród swoich krewnych, znajomych, przyjaciół, w stowarzyszeniach, klubach, organizacjach i parafiach, aby znalazło się ono w każdej polskiej rodzinie na emigracji.

Ofiara roczna na pokrycie kosztów druku i przesyłki "Róże Maryi":
USA - $15.00
Kanada - $17.00
Europa - $25.00 (przesyłka lotnicza)
inne kontynenty - $30.00 (przesyłka lotnicza)