zmarł ks. Władysław Gurgul MIC

Ksiądz Władysław Gurgul MIC urodził się 28 września 1930 r. w miejscowości Waniów na wschodzie Polski (obecnie zachodnia Ukraina). W 1940 rodzina Gurgulów wraz z sąsiadami znalazła się wśród tysięcy Polaków przymusowo załadowanych do pociągów towarowych i wywiezionych na Syberię, gdzie co najmniej połowa zesłańców, łącznie z ojcem Władysława, zginęla z głodu i chorób.

Po napadzie hitlerowców na Związek Radziecki, polskim wygnańcom na Syberii zaproponowano przyłączenie się tworzonej właśnie armii polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa.

W listopadzie 1941, matka i ciotka Władysława wraz z dziećmi uciekły z obozu pracy i przedostały się do Uzbekistanu, gdzie armia polska udzieliła im schronienia i opieki, a następnie przesiedliła do kolonii brytyjskich na Bliskim Wschodzie. Władysława wysłano do szkoły podstawowej w Nazarecie, po ukończeniu której, kontynuował naukę w szkole średniej w Jerozolimie.

W 1947 r. Władysława skierowano do Anglii, gdzie połączył się z resztą swojej rodziną i kontynuował naukę u salezjanów. W Anglii wstąpił do Zgromadzenia Księdzy Marianów i po ukończeniu nowicjatu 15 sierpnia 1954 r. złożył pierwsze śluby. Po nowicjacie wysłano go do Rzymu, gdzie na Angelicum uzyskał stopień bakałarza filozofii oraz licencjat z teologii. Także w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie 4 lipca 1960 r.

Po święceniach powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako dyrektor i wychowawca w prowadzonym przez marianów w Fawley Court Kolegium Miłosierdzia Bożego, oraz pełnił we wpólnocie rozmaite funkcje administracyjne. W 1997 r. ks. Władysława skierowano do pracy w ówczesnej prowincji św. Stanisława Kostki w Stanach Zjednoczonych. Z wyjątkiem 2 lat posługi w mariańskiej parafii w Plano, Illinois, oraz 2 lat pracy jako spowiednik w Fatimie w Portugalii, przebywał w Stockbridge w stanie Massachusets, gdzie pracował duszpastersko w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zdobywając opinię doskonałego spowiednika. Ksiądz Walter, jak do niego mówiono w Stockbridge był gorliwym duszpasterzem, wychowawcą, zamiłowanym biblistą i gorliwym promotorem nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Niepokalanej.

You might also like...

W kwietniu bieżącego roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin naszego Odnowiciela bł. abpa Jerzego Matulaitis-Matulewicza. Zainteresowanych zapraszamy do bliższego zapoznania się z tą ważną w historii marianów postacią o której obszerniej mowa w dziale Odnowiciel Zgromadzenia...

Urodzony w Adams, MA, członek amerykańskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Profesji zakonnej 72 lata, z czego 64 lata w kapłaństwie.

Pierwotnie dk. Dawid miał zostać wyświęcony 11 lipca 2020 r., w liturgiczne wspomnienie św. Benedykta w parafii, z której pochodzi w Azusa w Kalifornii. Te plany pokrzyżowała sytuacja epidemiczna i uroczystość święceń kapłańskich odbyła się 17 sierpnia br. w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge, MA w obecności ordynariusza diecezji Worcester, Massachusetts ks. biskupa Roberta J. McManusa – szafarza sakramentu kapłaństwa, współbraci marianów i najbliższych członków rodziny neoprezbitera.