Przesłanie i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Przesłanie Miłosierdzia Bożego jest proste. Bóg nas kocha - nas wszystkich. I chce, abyśmy poznali, że Jego miłosierdzie jest większe niż nasze grzechy, abyśmy mogli wzywać Go z ufnością, przyjąć Jego miłosierdzie i pozwolić, by płynęło przez nas do innych. W ten sposób wszyscy przyjdą, aby dzielić Jego radość.

Przesłanie Bożego Miłosierdzia możemy przywołać na myśl, pamiętając o tym: 

  • Proś o Jego Miłosierdzie. Bóg chce, abyśmy nieustannie zbliżali się do Niego w modlitwie, żałując za nasze grzechy i prosząc Go, aby przelał swoje miłosierdzie na nas i na cały świat. 

  • Bądź miłosierny. Bóg chce, abyśmy przyjęli Jego miłosierdzie i przekazali je innym. On chce, abyśmy przekazywali innym miłość i przebaczenie, tak jak On przekazuje nam.

  • Całkowicie zaufaj Jezusowi. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że łaski Jego miłosierdzia zależą od naszego zaufania. Im bardziej ufamy Jezusowi, tym więcej otrzymamy.

To przesłanie i nabożeństwo do Jezusa jako Miłosierdzia Bożego oparte jest na pismach świętej Faustyny ​​Kowalskiej, niewykształconej polskiej zakonnicy, która posłuszna swojemu duchowemu kierownikowi napisała pamiętnik około 600 stron, w którym zapisała objawienia otrzymane od Jezusa o Miłosierdziu Bożym. Stały się one źródłem orędzia i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Jeszcze przed śmiercią w 1938 roku nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zaczęło się szerzyć i do dziś ogarnęło cały świat. Orędzie o Bożym Miłosierdziu nie jest niczym nowym, przypomina to, co zawsze głosił Kościół: że Bóg jest pełen miłosierdzia i przebaczenia, i że również my mamy nieść innym miłosierdzie i przebaczenie. Orędzie wzywa też do głębszego zrozumienia prawdy, że miłość Boża nie ma granic i że jest dostępna dla każdego człowieka.

Przesłanie i praktyki oddania zaproponowane w Dzienniku Świętej Faustyny ​​i przedstawione na tej stronie internetowej oraz w innych publikacjach Marianów Niepokalanego Poczęcia są całkowicie zgodne z naukami Kościoła i są mocno zakorzenione w przesłaniu Ewangelii naszego Miłosiernego Zbawiciela. Właściwie zrozumiane i wdrożone pomogą nam wzrastać jako prawdziwi naśladowcy Chrystusa.

Poświęć czas, aby dowiedzieć się więcej o miłosierdziu Boga, naucz się ufać Jezusowi, i przeżywać swoje życie tak miłosiernie wobec innych, jak Chrystus jest miłosierny dla Ciebie.