Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest braterską wspólnotą życia konsekrowanego w Kościele rzymskokatolickim. W Ameryce członkowie Zgromadzenia są prawdopodobnie najbardziej znani ze swojej pracy promującej przesłanie Bożego Miłosierdzia z Stockbridge w stanie Massachusetts. Znani są także z oddania się Niepokalanej Maryi, poświęcenia się modlitwie za dusze w Czyśćcu cierpiące oraz czynnej służby Kościołowi.

Założone w Polsce w 1670 r. przez św. Stanisława Papczyńskiego, dziś Zgromadzenie Marianów ma ponad 500 księży i ​​braci pracujących w 20 krajach, w tym: w USA, Argentynie, Australii, Białorusi, Brazylii, Kamerunie, Czechach, Niemczech, Włoszech, Kazachstanie, Łotwie, Litwie, Filipinach, Polsce, Portugalii, Rwandzie, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Zgromadzenie Maryjne jest wyjątkowe, ponieważ ma nie tylko założyciela, św. Stanisława, ale także to, co marianie nazywają „Odnowicielem”: urodzonego na Litwie, błogosławionego Jerzego Matulaitisa.

Błogosławionemu Jerzemu przypisuje się uratowanie Zgromadzenia Marianów przed zniszczeniem, gdy je odnowił i zrefundował w 1910 roku. Przed Odnową, Zgromadzenie Marianów zostało zredukowane do jednego członka z powodu nieustannych prześladowań ze strony władz rosyjskich. Przy wsparciu papieża i biskupów, błogosławiony Jerzy napisał od nowa konstytucję marianów, zgromadził nowych członków i odnowił Zgromadzenie Marianów, jako gorliwą armię dla Chrystusa i Kościoła we współczesnym świecie.