Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna to zazwyczaj dziewięciodniowa modlitwa w celu przygotowania się do obchodów święta. W Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Nowennę Koronki do Bożego Miłosierdzia odmawia się codziennie w Godzinie Wielkiego Miłosierdzia - o godzinie trzeciej.

Koronkę można odmawiać w dowolnym momencie, ale Pan specjalnie poprosił o odmawianie jej jako nowenny. Obiecał: „Przez tę nowennę (z koronek) udzielę duszom wszelkiej możliwej łaski”.

 

W Wielki Piątek 1937 r. Jezus polecił siostrze Faustynie odprawić specjalną nowennę przed świętem Miłosierdzia, mającą trwać od Wielkiego Piątku do następnej soboty. Sam podyktował jej intencje na poszczególne dni. Przez specjalne modlitwy św. Faustyna miała w każdym dniu przyprowadzić do serca Jezusa pewne grupy ludzi i zanurzać je w morzu Bożego Miłosierdzia, błagając Ojca przez mękę Jezusa o łaski dla nich (zob. Dz. 1209).

W odróżnieniu od nowenny koronek, którą Pan Jezus wyraźnie polecił używać wszystkim wiernym, druga nowenna wydaje się być przeznaczona przede wszystkim dla prywatnego użytku św. Faustyny. Taki wniosek można wysnuć w oparciu o polecenia Pana Jezusa, w których On zwraca się do Świętej, używając zaimka "ty".

Ponieważ zaś s. Faustynie było nakazane zapisywanie wszystkiego w dzienniku, prawdopodobnie Pan Jezus pragnął, aby ta nowenna była używana również przez innych ludzi. Zaraz po jej opublikowaniu stała się ona bardzo popularna i wierni zaczęli odprawiać tę nowennę nie tylko w przygotowaniu się do święta Miłosierdzia, ale i w innych okolicznościach.

Wielość intencji, wyrażających nie tylko osobiste potrzeby wierzących, sprawiła, że popularność nowenny przeszła najśmielsze oczekiwania. Odprawiając tę nowennę, czynimy intencje Jezusa swoimi własnymi intencjami. Jest to wspaniały wyraz posłannictwa Kościoła, który, będąc Oblubienicą Chrystusa, ma wstawiać się u Jego boku przed tronem Miłosierdzia.

Intencje

Na każdy z tych dziewięciu dni, nasz Pan dał św. Faustynie inną intencję:

Cała ludzkość, zwłaszcza grzesznicy; dusze kapłanów i zakonników; wszystkie pobożne i wierne dusze; ci, którzy nie wierzą w Boga i ci, którzy jeszcze nie znają Jezusa; dusze, które oddzieliły się od Kościoła; ciche i pokorne dusze oraz dusze małych dzieci; dusze, które szczególnie czczą i chwalą Jego miłosierdzie; dusze przetrzymywane w czyśćcu; i dusze, które stały się letnie.

 

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie" (Dz. 1209).

 

Uwaga: Podana na tej stronie informacja pochodzi z broszurki "Miłosierdzie Boże - Orędzie i nabożeństwo", kod PM 17, którą można nabyć w Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, telefonując pod bezpłatny numer 1-800-462-7426, lub odwiedzając nasz katalog internetowy sklepmilosierdzie.org