Prawa autorskie & Wytyczne Dotyczące Pozwoleń

Księża Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP posiadają prawa autorskie do:

 1. Angielska i Hiszpańska wersja językowa Dzienniczka św. Marii Faustyny Kowalskiej;
 2. Kilka wizerunków Miłosierdzia Bożego – Hyla Obraz Miłosierdzia Bożego, Wileński Obraz Miłosierdzia Bożego i Skemp Obraz Miłosierdzia Bożego
 3. Wszystkie tytuły wydane przez Prasę Mariańską

Jednorazowe wykorzystanie fragmentów Dziennika; wykorzystanie obrazów Bożego Miłosierdzia; lub dowolną inną Prasę Mariańską lub publikacje Księży Marianów drukowaną lub cyfrową:

 • Nie jest wymagana pisemna zgoda na jednorazowe wykorzystanie fragmentów Dziennika (poniżej 1000 słów) do wykorzystania w niedochodowych parafialnych biuletynach, pomocach uwielbienia, lub materiałach do wieczerników / grupach modlitewnych.
 • Nie jest wymagana pisemna zgoda na jednorazowe wykorzystanie wizerunków Bożego Miłosierdzia w niedochodowych parafialnych biuletynach, pomocach uwielbienia, lub materiałach do wieczerników / grupach modlitewnych.
  • Jedynie oficjalny tekst z Dziennika powinien być używany bez jakichkolwiek zmian. Wszystkie fragmenty muszą być dosłownie jak w tekście, w tym wielkie litery i znaki interpunkcyjne. Słowa pogrubione i kursywą powinny być używane tak, jak pojawiają się w Dzienniku.
  • Jeśli otrzymaliście pozwolenie na wykorzystanie obrazów Bożego Miłosierdzia lub jakichkolwiek treści Mariańskich, prosimy o umieszczenie odpowiedniego źródła w celu wykorzystania wszelkich Mariańskich treści drukowanych lub cyfrowych. Przypisy należy oznaczyć ściśle w następujący sposób:

   „Wykorzystane za zgodą Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP”

Wszystkie inne zastosowania fragmentów Dziennika; wykorzystanie wizerunków Bożego Miłosierdzia; lub inne materiały Prasy Mariańskiej objęte prawem autorskim:

 • Wymagana jest pisemna zgoda do kopiowania regularnie lub w sposób ciągły (tj. więcej niż jeden raz) fragmentów Dziennika św. Faustyny; kopiowania obrazu Miłosierdzia Bożego w formie drukowanej lub cyfrowej; lub jakiekolwiek inne fragmenty lub kopie jakichkolwiek dzieł chronionych prawem autorskim, będących własnością Księży Marianów lub Pracy Mariańskiej, w pomocach liturgicznych, biuletynach, hymnach parafialnych lub innych materiałach pomocniczych. Kliknij tutaj, aby wypełnić Formularz Wniosku o Pozwolenie.
 • Wymagana jest pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunków Bożego Miłosierdzia powyżej (100) kopii lub kopii drukowanych. Kliknij tutaj, aby wypełnić Formularz Wniosku o Pozwolenie.
 • Wymagana jest pisemna zgoda na wykorzystanie treści z Mariańskich druków, kart modlitewnych, broszur i książek (w tym Dzienniczka św. Siostry Faustyny) powyżej 10% całkowitej zawartości drukowanej publikacji. Kliknij tutaj, aby wypełnić Formularz Wniosku o Pozwolenie.
 • Jeśli prosisz o wykorzystanie treści Mariańskich z publikacji drukowanych, kart modlitewnych, broszur i książek (w tym Dzienniczka św. Siostry Faustyny), a żądana treść jest większa niż 50% całkowitej zawartości Twojej publikacji drukowanej, w żadnych okolicznościach NIE udzielimy pozwolenia.
 • Jeśli wnioskujesz o wykorzystanie zawartości treści Mariańskich i stanowi ona mniej niż 10% całkowitej zawartości Twojej publikacji, pisemna zgoda nie jest wymagana.
 • Wymagana jest pisemna zgoda do wykorzystania treści z płyt DVD lub CD, do których prawa autorskie należą do Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, a żądana zawartość przekracza 10% ałkowitej zawartości dysku DVD lub CD. Kliknij tutaj, aby wypełnić Formularz Wniosku o Pozwolenie.
 • Jeśli prosisz o wykorzystania treści Mariańskich z płyty DVD lub CD, do których prawa autorskie należą do Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, a żądana treść przekracza 25% całkowitej zawartości płyty DVD lub CD, NIE udzielimy pozwolenia w żadnych okolicznościach.

Kliknij tutaj, aby wypełnić Formularz Wniosku o Pozwolenie, jeśli wymagany jest pisemny wniosek.
Odczekaj dziesięć (10) dni roboczych na odpowiedź.
W przypadku bardziej rozległych projektów czas odpowiedzi może być dłuższy.

Korzystanie z Internetu i innych mediów cyfrowych:

 • Zgodna jest niepotrzebna do jednorazowego wykorzystania wizerunku Bożego Miłosierdzia lub krótkich fragmentów Dziennika św. (poniżej 1000 słów) w witrynach parafialnych non-profit.
 • Wymagana jest pisemna zgoda w przypadku wszystkich innych cyfrowych użyć przez parafie więcej niż jednorazowo, wykorzystanie obrazów Bożego Miłosierdzia lub jakichkolwiek treści z publikacji Mariańskich w dowolnej aplikacji lub platformie cyfrowej.
 • E-booki i aplikacje cyfrowe do sprzedaży lub do bezpłatnej dystrybucji wymagają pozwolenia i mogą wymagać licencji i opłaty licencyjnej. Kliknij tutaj, aby wypełnić Formularz Wniosku o Pozwolenie.
 • W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunków Bożego Miłosierdzia lub jakichkolwiek treści Mariańskich, prosimy o umieszczenie odpowiedniego źródła w celu wykorzystania fragmentów Dziennika lub obrazu.
  Przypisy należy oznaczyć ściśle w następujący sposób:

  „Wykorzystane za zgodą Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP”

Znaki Towarowe

Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w tej witrynie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.