Aktualności

zmarł ks. Serafin (Stanisław) Michalenko MIC (1930-2021)

Urodzony w Adams, MA, członek amerykańskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Profesji zakonnej 72 lata, z czego 64 lata w kapłaństwie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Rzymie, gdzie uzyskał licencjaty na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) i Papieskim Instytucie Wschodnim (Oriéntale). Po święceniach kapłańskich, które w 1956 roku przyjął w obrządku wschodnim (przyjmując imię Seraphim) powrócił do Stanów Zjednoczonych.

zmarł ks. Władysław Gurgul MIC

Ksiądz Władysław Gurgul MIC urodził się 28 września 1930 r. w miejscowości Waniów na wschodzie Polski (obecnie zachodnia Ukraina). W 1940 rodzina Gurgulów wraz z sąsiadami znalazła się wśród tysięcy Polaków przymusowo załadowanych do pociągów towarowych i wywiezionych na Syberię, gdzie co najmniej połowa zesłańców, łącznie z ojcem Władysława, zginęla z głodu i chorób.

Po napadzie hitlerowców na Związek Radziecki, polskim wygnańcom na Syberii zaproponowano przyłączenie się tworzonej właśnie armii polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa.

Święcenia kapłańskie dk. Dawida Smith MIC

Pierwotnie dk. Dawid miał zostać wyświęcony 11 lipca 2020 r., w liturgiczne wspomnienie św. Benedykta w parafii, z której pochodzi w Azusa w Kalifornii. Te plany pokrzyżowała sytuacja epidemiczna i uroczystość święceń kapłańskich odbyła się 17 sierpnia br. w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge, MA w obecności ordynariusza diecezji Worcester, Massachusetts ks. biskupa Roberta J. McManusa – szafarza sakramentu kapłaństwa, współbraci marianów i najbliższych członków rodziny neoprezbitera.

zmarł brat Leonard Konopka MIC (1933-2020)

W domu opieki prowadzonym przez Zgromadzenie Małych Sióstr od Ubogich w Waszyngtonie, DC, 5 kwietnia 2020 r., w wieku 86 lat, odszedł do wieczności brat Leonard Józef Konopka MIC, członek Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP.

Urodził się w Detroit, Michigan, jako najmłodsze z siedmiorga rodzeństwa, z kórych czworo zostało kapłanami i siostrami zakonnymi.

święcenia kapłańskie diakona Matthew Holladay MIC

Pociągnięty do marianów umiłowaniem Niepokalanej, nabożeństwem za dusze w czyśćcu cierpiące i misją szerzenia Miłosierdzia Bożego, diakon Matthew Holladay MIC uwieńczył swoje powołanie święceniami kapłańskimi 11 maja 2019 r. w tym samym kościele, w którym rozpoczął swoje życie sakramentalne.

Przed ceremonią nałożenia rąk na neoprezbitera główny celebrans ks. bp Martin D. Holley, “mąż stowarzyszony” (vir aggregatus) Zgromadzenia Księży Marianów, zachęcał go, aby miał w sercu Maryję Niepokalaną w swojej posłudze kapłańskiej i aby kochał innych jak Jej Syn Jezus Chrystus.

nowy Dom Studiów już prawie na ukończeniu

Księża i bracia marianie mają problem, któremu pozazdrościłaby większość instytutów zakonnych. Mają ponad 30 osób w formacji – więcej niż ma większość diecezji w USA – i  powołania nie dają żadnych oznak zmniejszania się. W związku z czym zaczyna im brakować pomieszczeń…

W rezultacie, marianie „przerośli” dwa swoje domy zakonne w Steubenville, Ohio, które razem stanowiły Mariański Dom Studiów.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich w USA wkracza w 75. rok istnienia

Poznaj wiarę katolicką, przeżywaj ją całym sercem i bądź promotorem tego przesłania zawsze i wszędzie.

Taka zawsze była misja księży marianów i ich współpracowników, zjednoczonych w Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich, które obchodzi w tym roku 75. rocznicę istnienia.

Ten potężny zespół, liczący blisko 1,5 miliona członków rozrósł się z małej grupy mariańskich przyjaciół pochodzących z różnych środowisk i grup etnicznych. Mottem ich działalności jest mariańskie zawołanie Za Chrystusa i Kościół.

Motywująca wypowiedź

Konwent Prowincji Amerykańskiej

W dniach 22 – 23 stycznia 2019 roku w domu zakonnym w Stockbridge, miał miejsce konwent prowincji N.M.Panny Matki Miłosierdzia. Spotkanie zgromadziło 15 współbraci reprezentujących – oprócz przełożonych domów i zarządu prowincjalnego – poszczególne apostolaty podejmowane przez marianów w Stanach Zjednoczonych.

Główną tematyką konwentu były odnowione i nowo opublikowane Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia, a także zbliżający się jubileusz 350-lecia powstania marianów, który przypada w 2020 roku.

Pages